תקנון האתר   www.reutacraft.com

1. השימוש או הקנייה באתר www.reutacraft.com (להלן: "REUTACRAFT") הינם בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

2. שימוש כלשהו או ביצוע הזמנה באתר מהווים הסכמת הלקוח לתנאי תקנון זה.

3. REUTACRAFT שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הזמנה:

5. ביצוע הזמנה באתר REUTACRAFT אפשרי לכל משתמש מעל גיל 18 שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע ההזמנה באתר REUTACRAFT.

6. במידה ואתה קטין, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הינך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או אפוטרופסייך ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר REUTACRAFT.

7. ביצוע הזמנה באתר REUTACRAFT, יכולה להתבצע באמצעות האתר או באמצעות הטלפון. כאשר השלמת ההזמנה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בגין המוצרים המוזמנים.

8. חיוב הלקוח ייעשה אר לאחר השלמת עיבוד ההזמנה, וידוא של זמניות המוצרים המוזמנים ותנאי האספקה ואישור ההזמנה על ידי REUTACRAFT.

9. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (מלבד דיינרס). או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבוןPayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב – PayPal כפי שמפורט באתר www.PayPal.com , באופן ישיר באמצעות אתר האינטרנט.

אספקה ומשלוח:

10. אספקת המוצרים הנרכשים תעשה באמצעות משלוח בדואר רגיל, דואר רשום או באמצעות שליח, כפי שייקבע על ידי REUTACRAFT בתוספת דמי אריזה ומשלוח שייקבעו ויוצגו במהלך הקניה באתר, בהתאם לגודל המשלוח ומשקלו.

11. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

12. יודגש, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין אחר.

13. הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תישלח בתוך 10 ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא. REUTACRAFT עושה מאמצים בכל מקרה לשלוח את המוצרים בהקדם האפשרי.

14. היה ופריטים בהזמנה – כולם או מקצתם אינם זמנים במלאי, REUTACRAFT תיצור עימך קשר בתוך שני ימי עסקים ותודיע על היעדר זמינות במלאי.

ביטול רכישה:

15. ניתן לבטל רכישה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה ללקוח, ללא חיוב בדמי ביטול.

16. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם נשלחה ללקוח ובין אם לאו), יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ-10 ₪.

17. במקרה וההזמנה כבר נשלחה ללקוח, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר ל- REUTACRAFT תחול על הלקוח.

18. הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

החזרה:

19. החזרת מוצר עקב פגם תותר תוך 14 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:

א. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית.

ב. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר.

ג. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר.

20. יודגש, אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים או הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים

21. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:

א. המוצר הוחזר שהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש.

ב. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר.

22. יודגש, בהחזרת מוצר בשל פגם, תשיב REUTACRAFT את המחיר המלא ששולם בגין המוצר. בהחזרה של מוצר שאינה בשל פגם במוצר, ינוכו 5% אך לא פחות מ-10 ש"ח כדמי ביטול.

23. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל REUTACRAFT מוטלת על הלקוח.

24. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורי או שכבר נעשה בו שימוש.

25. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

מחירים ותשלומים:

26. המחירים המופיעים באתר REUTACRAFT כוללים את המיסים וההיטלים המתחייבים על פי חוק, לרבות מס ערך מוסף אם וכאשר חל, בשיעורים הקבועים בחוק.

27. REUTACRAFT שומרת על זכותה לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה לפני השינוי.

28. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בהזמנתך או באמצעות שימוש בחשבון PayPal, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

29. REUTACRAFT ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע הזמנה באתר REUTACRAFT.

אחריות:

30. המוצרים הנמכרים באתר REUTACRAFT נמכרים כפי שהם. הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר אינם בבעלות REUTACRAFT ואינם מופעלים על ידיה.

31. כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם, ואיכותם נמסרו ל- REUTACRAFT על ידי הספקים השונים, ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.

32. באם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או REUTACRAFT.

33. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוון בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

34. המוצרים באתר REUTACRAFT מוצגים בתום לב, ומתוך כוונה לספק מידע רב ומקיף ללקוחותיה ואין בהכרח בהצגת המוצרים משום המלצה ו/או הבעת עמדה של REUTACRAFT לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוב'. רכישת המוצרים היא בחירה והחלטה אישית של הלקוח. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך, כאמור, להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה.

35. REUTACRAFT לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה.

36. REUTACRAFT ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה וכיוב'), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית REUTACRAFT להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

37. המוצרים יסופקו באמצעות רשות הדואר. המוצרים ישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים ברשות הדואר. יודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה על ידי REUTACRAFT ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד REUTACRAFT עקב שיבושים באספקה.

38. דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, משלוח יחיד לא יעלה על 20 ק"ג, כמקובל בדואר ישראל ובגין משלוח שמשקלו הכולל גדול מ-20 ק"ג ייגבו דמי משלוח נוספים. למען הסר ספק, דמי המשלוח ייגבו בנפרד בעבור כל יחידת משלוח שמשקלה הכולל עד 20 ק"ג.

פרטיות ושמירת סודיות:

39. REUTACRAFT מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה ולשמור את פרטיהם לשימושה בלבד, ולא להעבירם לצד ג' ללא הסכמתם המפורשת של לקוחותיה.

40. יצוין, הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר, יישמרו במאגר המידע של REUTACRAFT.

41. REUTACRAFT תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוב'. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני.

42. REUTACRAFT נוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר האינטרנט REUTACRAFT ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות לקוחותיה. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים, או לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד REUTACRAFT ו/או שלוחה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

דין ושיפוט:

43. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שירות לקוחות:

44. REUTACRAFT מעמידה את שירות לקוחותיה לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה הרגילות (9:00 בבוקר עד השעה 17:00 בערב בימים א-ה, למעט חגים ומועדי ישראל) לפי פרטי התקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".

45. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר REUTACRAFT או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.