15977597_394788474189006_3425888002141028554_n

אתגר 15# – "שאריות"

הי לכולן!

החודש – אתגר שאריות, למי מאיתנו אין איזו מגירה או קופסא "שמתפוצצת" משאריות נייר שהיה חבל לנו לזרוק?

בעקבות הטכניקה starburst שאליה חשפה אותנו אופירה משה חברת צוות העיצוב המוכשרת, הוחלט פה אחד לערוך אתגר כרטיסי שאריות.

כלומר, עליכן להכין עבודה לאתגר, לא מדפים חדשים שאתן חותכות אלא רק מהשאריות…וזו גם הזדמנות טובה לעשות סדר, לזרוק/לתרום את מה שלא נשתמש כבר…

התמונה שמצורפת לפוסט זוהי עבודה של אופירה משה, כרטיס בטכניקת starburst

בנוסף, ישנה הרשומה הזו בנושא, בבלוג של מיכל מאירי ניירות (עם) ערך:

http://nyarotimerech.blogspot.co.il/search/label/%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA

על מנת להשתתף באתגר יש לשלוח מייל לכתובת: [email protected]

כאשר שורות הנושא תהיה: אתגר אתגר 15# – "שאריות"

את העבודות יש לשלוח עד לתאריך 28/02/17 . על הזוכות נכריז עד לתאריך 10/03/17

עבודות להשראה יועלו במשך כל החודש ע"י צוות הDT המוכשר שלנו.

הנחיות כלליות להשתתפות באתגרים:

מידי חודש נעלה אתגר חדש בנושא או רעיון כלשהו, אתן מתבקשות ליצור עבודה חדשה (לא עבודה שלכם שכבר קיימת). במהלך החודש עליכן לשלוח את העבודות למייל: [email protected]

עד 3 עבודות למשתתפת (במידה והכנתן סדרת כרטיסים באותו קו מנחה, ואתן מצלמות אותה ביחד בתמונה שנשלחת למייל, היא יכולה להיחשב כעבודה אחת). העבודות יפרסמו בסוף החודש באלבום בקבוצה הנושא את שם האתגר.

כמו כן, אתן יכולות להעלות את העבודות לקבוצה, לעמוד או בפרופיל האישי שלכן. אך רק עבודות שישלחו למייל שצויין, תשתתפנה באפשרות לזכות בפרס. הפרס ישתנה מידי אתגר ויהיה שווה במיוחד.

בכל אתגר שתי זוכות: 1. עבודה שאהבנו במיוחד שתיבחר על ידי צוות העיצוב ואנוכי. 2. זוכה שתעלה בהגרלה בין כל המשתתפות.

אנו נרכז את כל העבודות ובסוף האתגר נכריז על הזוכות.

בהצלחה לכולן!

הזוכות באתגר #15 – שאריות הן:
בחירת הצוות: Hili Elbaz-lifshitz

הילי אלבז ליפשיץ

זוכת ההגרלה: אש קטנה

אש קטנה

הפרס: שובר על סך 150 ש"ח לרכישה בחנות